Canters' Coaches

Onze Coaches in Limburg & Brabant. We hebben altijd een spreeklocatie bij jou in de buurt.

Hans Canters

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Black

Meta Mulders

Annette Vierling

Ingeborg Horden

  • LinkedIn Social Icon

Canters Coaching bestaat uit een netwerk van ZZP-ers die naast hun werk voor ons team ook nog andere werkzaamheden hebben. Check het op LinkedIn.

De coaches van Canters Coaching bieden uitstekende loopbaancoaching en re-integratie. 

Onze aanpak is individueel en groepsgericht in te zetten en doet zowel recht aan de noodzaak tot schadelastbeperking voor de opdrachtgever als de ontwikkeling in een duurzame loopbaan voor de deelnemer/werkzoekende.

Cliëntgestuurd en resultaatgericht bieden wij met ons multi-diciplinaire netwerk:

Re-integratie voor vrijwel alle doelgroepen;

Loopbaancoaching in alle fases van uw carrière;

Tweede spoor-trajecten i.h.k.v. de Wet Verbetering               Poortwachter;

Outplacement;

Sociale activering van uitkeringsgerechtigden als opstap naar werk;

Advies, training en coaching voor organisaties en uitvoerenden die zich bezig houden met re-integratie en activering.

Beleidsmatige advies over- en praktische uitvoering van de bevordering duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.;

LOOPBAANHUIS

NIEUWS & BLOG

KWALITEIT & PRIVACY

 CONTACT

Over Ons